Stranimali

  • StranimaliCombined
  • Stranimali_Front

Laget i Zbrush, versjonen under er rendret i Maya. Jeg laget Stranimali først som en skulptur i leire hjemme hos min foreleser i illustrasjon i Milano, og har laget den i ulike iterasjoner i 3d senere. Jeg har en større illustrasjon med denne modellen i hodet, så den vil nok gjentas enda en gang senere.