Psyk Forandring

PsykForandring_Front

 

Vignett til TV-programmet Psyk Forandring. Jeg hadde 3d track, alle kulisser, simuleringer  og render, i tillegg til 2d-roto. 3D er Maya, 2D roto er Flash.