Alt for Norge – Bilen

AltForBilen_Forside

Programmet Alt for Norge har animerte introduksjoner til hvert avsnitt av programmet. Dette er en av de to jeg har produsert, som omhandler råning. Den andre vil bli lagt til senere. Jeg står for innhold, regi og animasjon. Stilen er basert på forarbeid av Julian Vargas.